Phê duyệt Danh mục dự toán mua sắm tài sản thiết bị năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục Quản lý thị trường Nghệ An

Ngày 15/11/2019, Tổng cục Quản lý thị trường vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản thiết bị năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục QLTT Nghệ An

Theo đó năm 2019, Cục Quản lý thị trường Nghệ An được phê duyệt 5 gói thầu: Mua sắm thiết bị, điện tử; mua sắm thiết bị văn phòng; Mua thiết bị phục vụ trực tiếp công tác kiểm tra; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị 5 gói thầu là 1340,2 triệu đồng.

Giao Cục Quản lý thị trường Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hiện hành. Kinh phí được trích từ nguồn không tự chủ năm 2019 của Cục QLTT Nghệ An.

Chi tiết trong file đính kèm, mời quý vị tải về tại đây.

Bảo Giang- Cục QLTT Nghệ An