Quyết định điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Quyết định điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Quyết định số 941/QĐ-QLTTNA ngày 18/10/2023 về việc điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Chi tiết Quyết định tại đây.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An