Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản cố định năm 2020(đợt 3) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cục QLTT Nghệ An

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản cố định năm 2020(đợt 3) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cục QLTT Nghệ An
Chi tiết Quyết định - Tải tại đây
Bảo Giang
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An