Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Đội QLTT Số 5
Chi tiết Quyết định - Tải tại đây
Bảo giang
Cục Quản lý thị trường Nghệ An