Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Chi tiết tại đây.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An