Hoạt động

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An

Sáng ngày 09/8/2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường