Kiểm tra, kiểm soát

Nghệ An : Đấu tranh hiệu quả với các vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử

Thời gian từ ngày 20/4/2020 đến 15/5/2020, Cục QLTT Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, xử lý 09 vụ vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử với tổng giá trị thu phạt đạt 165 triệu 550 ngàn đồng.